jesteś w: Start / Fundusze UE /

 

P.P.U.H. "BISS" Barbara Skowrońska informuje o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach osi priorytetowych    I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie na lata 2007 - 2013, w ramach Osi Piorytetowej 1 "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" działania 1.1 "Zakup technologicznie zaawansowanych urządzeń do inspekcji druku"

 

Zapytanie ofertowe_7

 


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

PROJEKT: WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU

  BENEFICJENT: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „BISS”

  OKRES REALIZACJI: 01.06.2011 – 25.05.2013

 FUNDUSZE UNIJNE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

 
 

Dotacja na innowację

 

 Inwestujemy w waszą przyszłość


 

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

 

    Regionalnego Programu Operacyjnego

 

 Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU OCZYSZCZANIA POWIETRZA ODCIĄGANEGO

Z DRUKAREK FLEKSOGRAFICZNYCH W FIRMIE „BISS” W KOLBUSZOWEJ

 

Wartość całkowita:   800 000 PLN

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa: 520 000 PLN

Nazwa beneficjenta:   P.P.U.H "BISS" Barbara Skowrońska 

 


  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Tytuł projektu: „Zakup technologicznie zaawansowanych urządzeń oraz zintegrowanego oprogramowania ERP do zarządzania firmą produkcyjną”

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 126 438,80

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 499 847,69

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: (PLN): 88 208,42

Nazwa beneficjenta: P.P.U.H. „BISS” Barbara Skowrońska

  


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Tytuł projektu: „Zakup technologicznie zaawansowanych urządzeń oraz zintegrowanego oprogramowania ERP do zarządzania firmą produkcyjną”

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 126 438,80

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 499 847,69

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa (PLN): 88 208,42

Nazwa beneficjenta: PPUH „BISS” Barbara Skowrońska

 


 
 

PROJEKT: WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU
BENEFICJENT: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „BISS”
OKRES REALIZACJI: 1.06.2011- 25.05.2013
FUNDUSZE UNIJNE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
 
Dotacja na innowację
Inwestujemy w wasza przyszłość
 
 
 

 
PROJEKT: OPRACOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA FIRMY P.P.U.H. „BISS”
BENEFICJENT: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „BISS”
OKRES REALIZACJI: 15.03.2010 – 15.08.2010
FUNDUSZE UNIJNE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
 
Dotacja na innowację
Inwestujemy w wasza przyszłość
 

 

Kolbuszowa  10.06.2012

P.P.U.H. "BISS" Barbara Skowrońska informuje o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach osi priorytetowych    I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie na lata 2007 - 2013, w ramach Osi Piorytetowej 1 "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" działania 1.1 "Zakup technologicznie zaawansowanych urządzeń oraz zintergowanego oprogramowania ERP do zarządzania firmą produkcyjną"

Ogłoszenie 1

Ogłoszenie 2

Ogłoszenie 3

Ogłoszenie 4

Ogłoszenie 5,6,7

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz Budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

              Tytuł projektu: „Zakup technologicznie zaawansowanych urządzeń oraz zintegrowanego oprogramowania ERP

              do zarządzania firmą produkcyjną”

              Całkowita wartość projektu (PLN): 1 126 438,80

              Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN) : 499 847,69

              Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa (PLN): 88 208,42

 

              Nazwa beneficjenta: P.P.U.H. „BISS” Barbara Skowrońska

   

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 


  www.biss.com.pl                                                                                                                                                                              www.rpo.podkarpackie.pl    

 


Kolbuszowa, 14.01.2014 r

P.P.U.H. "BISS" Barbara Skowrońska informuje o rozpoczęciu realizacji projektu
w ramach I osi priorytetowej w ramach priorytetu i programu operacyjego województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013

Nazwa projektu: "Rozszerzenie oferty produktowej poprzez wprowadzenie nowej technologii nadruków HD"

Oś priorytetowa: RPPK 01.00.00-1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

11. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne  

  Ogłoszenie 1/2014 


 

 P.P.U.H. "BISS" Barbara Skowrońska informuje o realizacji projektu:

Tytuł projektu: Ulepszenie technologii produkcji poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metodszczupłej produkcji (LM)

Nazwa programu: Wsparcie w ramach dużego bonu.

Źródło finansowania: Projekt jest wspołwinansowany przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.