jesteś w: Start / Ekologia /

Działania ekologiczne w PPUH „BISS”

Katalizator

W 2010 roku firma BISS zakończyła montaż dopalacza termicznego nazywanego inaczej katalizatorem. Jest to urządzenie, które zmniejsza emisję lotnych związków organicznych oraz pozwala na wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych i procesów spalania.
Powyższa inwestycja jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, nie będzie generowała zysków, ale przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, ograniczy negatywny wpływ jaką działalność firmy wywiera na środowisko.
Dzięki zastosowaniu katalizatora firma „BISS” będzie emitowała zanieczyszczenia na poziomie znacznie poniżej dopuszczalnych standardów.
W przyszłości istnieje możliwość wykorzystania energii spalania (dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła) do ogrzania obiektów firmowych,                         co również przyczyni się do ograniczenia zużycia innych, używanych dotychczas przez firmę źródeł ciepła.

 


Recykling

Jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego. Celem recyklingu jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Metoda ta polega na powtórnym przetworzeniu odpadów,tak by mogły z nich powstać materiały nie gorsze pod względem właściwości od przetwarzanych.
Firma „BISS” w trosce o środowisko naturalne, prowadzi dział recyklingu, zajmujący się przerobem własnych odpadów produkcyjnych ( foliowych),      powstałych w trakcie procesu technologicznego, przetwarzanych w ramach regranulacji na surowiec wtórny przeznaczony do dalszej obróbki.

 


Opakowania oxy-biodegradowalne

Jednym z kluczowych obszarów działalności firmy jest rozwój produktów ekologicznych. Firma „BISS”                                                                                     ma w swojej ofercie następujące rozwiązania proekologiczne:

  • torby oxy – biodegradowalne - ekotorby
  • woreczki ulegające procesowi oxy – biodegradacji - ekoworeczki
Folia oxy – biodegradowalna, z której wyprodukowane są reklamówki i woreczki, w odróżnieniu od zwykłej folii, z uwagi na zawartość specjalnego dodatku, ulega w określonym czasie (od kilku miesięcy do kilku lat) całkowitej samodegradacji pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak światło, woda czy tlen.
BISS jest certyfikowanym kooperantem firmy d2w, gwarantującym, że produkty naszej firmy są poddawane rutynowej kontroli w laboratoriach, w celu potwierdzenia ich degradowalności, oraz że mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Testy dowodzą, ze dodatek d2w używany przez nas nie powoduje żadnych toksycznych efektów i jest w pełni bezpieczny dla gleby i środowiska naturalnego. Użycie tego dodatku potwierdzamy przez zamieszczanie na torbach i woreczkach odpowiedniej stopki informacyjnej.
Produkty zawierające d2w mogą:
  • być poddane procesowi recyklingu
  • być spalane
  • być poddane procesowi biodegradacji z kompostowaniem włącznie
  • ulec całkowitej degradacji pod wpływem czynników fizycznych, chemicznych, termalnych lub podziałowi biologicznemu

 

 

Centrala firmy:

BISS drukarnia opakowań s.c.
36-100 Kolbuszowa
ul. Handlowa 4

NIP: 814-168-63-28

Biuro obsługi klienta

Magdalena Malec

tel: +48 17 227 10 43
fax: +48 17 227 00 66
e-mail: biss@biss.com.pl

Dział opakowań foliowych i nadruków

Krzysztof Skowroński
Kierownik drukarni opakowań

tel: +48 17 227 10 43 wew. 20
tel. kom.: +48 609 509 300
e-mail: krzysztof@biss.com.pl

Dział Wyrobów z folii HDPE (Reklamówki, Torebki)
Magdalena Skowrońska
Kierownik druku HDPE
magdalena@biss.com.pl

Urszula Cybowska
Kierownik Produkcji
tel: +48 17 227 10 43 wew.14
e-mail: urszula@biss.com.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu analizy odwiedzin. Więcej o plikach cookies.